mineria


dades grups

exercici treball

exercici 3

recompenses

mineria real

baixades

MINER EQUIHASH

Equihash_CPU

POOLS EQUIHASH ZEC

Coinmine
Suprnova
ACCÉS usuari: email, password: animal12345
CONFIGURACIÓ_1 nheqminer -l zec.coinmine.pl:7007 -u pirineus.1 -p dorremi
CONFIGURACIÓ_2 nheqminer -l zec.suprnova.cc:2142 -u pirineus.1 -p dorremi

POOLS EQUIHASH ZDASH

Suprnova
ACCÉS usuari: email, password: animal12345
CONFIGURACIÓ nheqminer -l zdash.suprnova.cc:4048 -u pirineus.1 -p dorremi