exercicis


dades grups

exercicis treball

exercici 3

recompenses

mineria real

baixades

càlculs criptogràfics I

Prova de càlcul substitució. Anotar en un paper les 5 dades de la solució (bloc/dificultat/solucio/checksum/grup). La tanda acabarà quan un dels blocs tingui un checksum igual al proposat a l'inici. El grup organitzador de la tanda recomptarà els treballs aportats per cada grup, calculant la part proporcional i repartirà una recompensa. Només es pot escriure en les cel·les verdes.

càlculs criptogràfics II

Prova de càlcul amb equacions diferents dificultats

càlculs criptogràfics III

Prova de força per resolucions